Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề và duyệt đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 71/QĐ-HHT
Ngày ban hành 22/11/2017
Ngày hiệu lực 21/11/2017
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề và duyệt đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Nho
Tài liệu đính kèm Quyet dinh thanh lap HĐ ra đe, duyet de.doc